ingilizce cümleler             

Because Cümleleri


because cümleleri | neden cümleleri"Because" bağlacı "çünkü" anlamına gelir ve yan cümlenin başında kullanılır. Bir diğer deyişle sebep-sonuç cümleleri örnekleridir.
Aşağıda "because" ile yapılmış yeterli örnekler bulacaksınız:

Pelin feels terrible, because her boyfriend has been left her. --> Pelin kendisini kötü hissediyor, çünkü erkek arkadaşı onu terk etti.

We can't reach him by calling, because his mobile phone is off . --> Ona telefonla ulaşamıyoruz, çünkü onun cep telefonu kapalı.

I take my umbrella, because it is raining. --> Şemsiyemi alıyorum, çünkü yağmur yağıyor.

Have you been away, because we haven't seen you recently? --> Uzakta mıydın, (çünkü) seni son zamanlarda göremedik?

I want to marry you, because I love you. --> Seninle evlenmek istiyorum, çünkü seni seviyorum.

The robbery seems an inside job, because there is no evidence of forced entry. --> Hırsızlık içeriden yapılmış gibi gözüküyor, çünkü girişin zorlandığına dair hiç bir kanıt yok.

There are no happy endings, because nothing ends. --> Mutlu son yoktur, çünkü hiçbir şey bitmez.

The deception of his lover has been hurted him too much, because he has really trusted her. --> Aşkının aldatması onu çok yaraladı, çünkü ona gerçekten güvenmişti.
Don't cry, because it's gone; instead smile, because it is so lovely! --> Ağlama, çünkü geçti; onun yerine gül, çünkü çok güzel!

I can not go on holiday, because I don't have enough money. --> Tatile gidemiyorum, çünkü yeterli param yok.

We don't want to go out, because it is raining. --> Dışarı çıkmak istemiyorum, çünkü yağmur yağıyor.

Ayşe will not go to school, because she has not done her homework. --> Ayşe okula gitmeyecek, çünkü ev ödevini yapmadı.

Ali is unhappy, because his girlfriend left him. --> Ali mutsuz, çünkü kız arkadaşı onu terk etti.

I usually eat at home, because I like cooking. --> Genellikle evde yerim, çünkü yemek yapmayı seviyorum.

I don't visit my aunt, because I don't like my aunt's husband. --> Teyzemi ziyaret etmiyorum, çünkü eniştemden haz etmiyorum.

When I am hungry, I don't eat fast food; because I do not want to be obese. --> Aç olduğumda, hazır yemek yemeyi istemem; çünkü obez olmak istemiyorum.

Bu sayfayı inceleyen takipçilerimiz,

sayfalarımızı da incelediler.

Kendinizi geliştirmek için

En Güzel Kitap Cümleleri


Tanışma Cümleleri


In Case Cümleleri


Had Better Cümleleri


Öznel Yargı Cümleleri


Geçmiş Zaman Cümleleri


6 Sınıf Cümleleri


Dua Cümleleri


Good At Cümleleri


Bilgisayar Cümleleri


İstek Cümleleri


Shall We Cümleleri


sayfalarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.